พญ.จิรัฐา งามศิริเดช (หมอกิฟท์)
JIRATTA NGAMSIRIDESH, M.D.,L.Ac.

ประวัติการทำงาน

 • วุฒิบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)
  Doctor of Medicine (Honors)
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ฝังเข็มจากกระทรวงสาธารณสุขและการแพทย์แผนจีน เซี่ยงไฮ้
  License of Acupuncture
  The Ministry of Public Health, Thailand and Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, People’s Republic of China
 • ประกาศนียบัตรความงามและศัลยกรรมเสริมสวย
  Visiting Fellow in Aesthetic Medicine and Dermatosurgery
  Kasemrad Aesthetic Center, Bangkok, Thailand

 • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง โสต ศอ นาสิก (หู คอ จมูก)
  Diploma of Otorhinolaryngology
  Royal College of Otolaryngologists-Head and Neck Surgeons of Thailand

 • แพทย์คนแรกและคนเดียวของประเทศไทยที่จบด้าน Aesthetic และศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าจากประเทศอเมริกา
  American Board of Aesthetic Medicine, USA
  International Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (IBCFPRS), USA

 • แพทย์ต่อยอดเฉพาะทางด้านการผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิด (Open Rhinoplasty) และผ่าตัดเสริมสวยใบหน้า ประเทศฟิลิปปินส์
  Certificate of Fellowship in Facial Surgery ; F.A.C.E.S, Philippines

ผลงานสัมนาวิชาการ (Postdoctoral training)

 • Training Course for the Use of Restylane, 2009
 • 1st ICAD and 3rd ECAA, BKK, Thailand, 2010
 • Masterclass Rhinoplasty: All Aspects of Nose Surgery, Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Thailand ,2013
 • Masterclass Blepharoplasty, Facial Plastic and Reconstructive Surgery, Thailand, 2014
 • The 16th ASEAN ORL-HNS Congress, Chiang Mai, Thailand, 2015
 • 12th ASAN Rhinoplasty Symposium (ARS) , Korea, 2015
 • Shimmian Rhinoplasty Course, Korea, 2015
 • 2nd IPOH Septorhinoplasty Course, Malaysia, 2015
 • Dermatology Symposium for ASEAN Community (DSAC), Thailand, 2016
 • RhinoMAMA course, Rhinoplasty Masterclass Manila, Facial Aesthetic Plastic Cores of ENT Surgeons, FACES, Philippines, 2016
 • FAMA course, Facial Anatomy Masterclass Manila, Facial Aesthetic Plastic Cores of ENT Surgeons, FACES, Philippines, 2016
 • 3rd PAFPRS Scientific Meeting, Philippines, 2017
 • The 21st International Rhinoplasty Workshop, Yonsei Hospital, Seoul, Korea, 2018
 • The 133th Shiimian Rhinoplasty Hands-on Course, Seoul, Korea, 2018
 • BODYJET International Workshop, BKK, Thailand, 2019
 • RhinoMAMA course, Rhinoplasty Masterclass Manila, Facial Aesthetic Plastic Cores of ENT Surgeons, FACES, Philippines, 2020
 • Cadaver and Hnads-on Workshop for Surgical and Non-surgical Periorbital Rejuvenation, SiTEC, Thailand, 2022
 • World Congress of Aesthetic Surgery-Medicine, Anti-aging and Alternative Medicine (WCAM), Thailand, 2022
 • Cadaver and Hand-on Workshop for Filler Injection, Yvoire , Thailand, 2022
 • 11th Pan Asia Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (PAAFPRS), Singapore, 2023