ความเป็นมาของแมกโนเลีย

คลินิกความงามแมกโนเลยก่อตั้งขึ้นโดย พญ.จิรัฐา งามศิริเดช หรือ หมอกิฟท์ ผู้มีประสบการร์ด้านความงามมายาวกว่า 15 ปี โดยหมอกิฟท์เชี่ยวชาญทางด้านปรับรูปหน้าและศัลยกรรมตาสองชั้นเป็นหลัก 

วิสัยทัศน์

คลินิกศัลยกรรมความงามที่เป็นเลิศ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

ปณิธาน

ส่งมอบบริการศัลยกรรมความงามที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า